TransparEnt: Transparència i qualitat de la informació de les entitats no lucratives

L’objectiu del projecte TransparEnt és proporcionar a les entitats criteris i eines per a fer una comunicació transparent i de qualitat i impulsar-hi millores que afavorisquen tant cada una de les organitzacions com el conjunt del sector.

El procés d’investigació i experimentació el va començar en 2014 el LPCCP de la UAB. En 2017, l’Ajuntament de València s’interessa pel projecte i dóna finançament perquè el procediment i la plataforma s’adapten a la Llei de transparència de València i a les necessitats de les entitats valencianes. El resultat d’esta col·laboració és la plataforma que esteu visitant.

La transparència és un valor que resulta imprescindible incorporar per a generar confiança i millorar la gestió. Cap institució pública o privada, que es propose enfortir les relacions amb usuaris, treballadors, col·laboradors i amb la ciutadania en general,  pot defugir la responsabilitat de publicar informació completa i intel·ligible que faça possible el diàleg, la participació i el rendiment de comptes de les seues actuacions envers els interessos de tots els subjectes implicats i el conjunt de la societat.

La manca de bones pràctiques consolidades i d’una tradició sòlida dificulten l’aplicació dels principis de transparència i l’apreciació dels beneficis que comporta. És per això que calen criteris i models com els que desenvolupa el projecte TransparEnt.

La plataforma TransparEnt, que esteu visitant, oferix a les entitats una eina per a fer autoavaluació de la transparència de la informació que es publica en la pàgina web de la organització. També es poden descarregar documents d’autoacreditació del nivell de transparència assolit.

Podeu fer una prova del funcionament de l’eina d’autoavaluació clicant ací.

Vos podeu registrar i fer servir l’eina d’autoavaluació clicant ací.

Trobareu informació completa del projecte en els diferents apartats del menú.

Presentació del Servici de Transparència i Govern Obert de l’Ajuntament de València

Des del Servici de Transparència i Govern Obert de l’Ajuntament de València, venim impulsant un ample ventall de mesures i accions amb la finalitat de millorar la transparència en la vida pública i com no, afavorint la presa de consciència i conductes favorables a la mateixa, tant per part de la ciutadania, com del funcionariat i els màxims directius de l’administració local.

Fins ara tots els esforços han vingut sent destinats a millorar la transparència de l’Ajuntament de València i del seu sector públic local; però les disposicions normatives i l’esperit d’un Govern Obert també implica a totes aquelles organitzacions que d’alguna manera mantenen col·laboracions amb les administracions públiques, bé com a receptores d’ajudes i /o subvencions, bé com a contractistes.

Avançant en la transparència de les entitats que es relacionen amb l’ajuntament i fixant l’objectiu especialment en les entitats o associacions ciutadanes, que també han d’acomplir les normatives vigents i amb l’objecte de facilitar-les al màxim l’acompliment de les normes i principis de la transparència per totes les entitats que desenvolupen la seua activitat en la ciutat de València hem plantejat la realització d’un Programa que contindrà diverses línies d’acció com:

  • Posar a disposició de les entitats de la ciutat de València una eina que facilite la seua autoavaluació respecte a la transparència per conèixer millor la seua situació i que aquesta avaluació puga ser formativa, en el sentit de constituir una guia per a la millora de la seua transparència, per a la qual cosa hem acordat la col·laboració amb el LPCCP de la UAB que ha adaptat la seua eina TransparEnt, a la realitat valenciana, eina que posen ara a la seua disposició.
  • Formació mitjançant tallers i cursos dirigits als responsables associatius per aconseguir un major coneixement i aplicació de la transparència en les entitats, amb la col·laboració de la Fundació Horta Sud.
  • Convocatòria d’una línia d’ajudes per a implementar els portals de transparència i altres mesures en les associacions que puguen ser beneficiàries.
  • Incentivar i difondre les millors pràctiques de transparència de les entitats valencianes, amb l’objectiu que puguen servir de models de “benchmarking” a altres entitats i a la vegada donar visibilitat i reconeixement a aquelles que millor ho fan.
  • Redacció i edició d’una guia de transparència per a entitats, que arreplegant les aportacions de la formació, l’eina d’autoavaluació i les millors pràctiques, siga una guia útil per a qualsevol entitat.
  • Realització d’una Jornada o Trobada de les associacions per presentar resultats i compartir experiències.
  • Avaluació de la transparència de les entitats per sectors.
  • Incorporació de les obligacions de transparència en totes les tramitacions municipals, començant per les convocatòries d’ajudes i subvencions.
  • Augmentar la visibilitat de les organitzacions donades d’alta en el Registre d’Entitats Municipals i el seu prestigi, oferint les seues dades de contacte, funcions, composició, activitats i transparència en la web municipal, ajudant així a millorar el capital social de la ciutat.