Presentació de la plataforma TransparEntEl grup d’investigació Laboratori de Periodisme i Comunicació per a la Ciutadania Plural (LPCCP) de la UAB es va crear l’any 2012 com a resultat de la fusió del Feminari Dones i Cultura de Masses i el Laboratori de Comunicació Pública.

Les investigacions d’estos equips van coincidir a assenyalar que el periodisme ha centrat la seua mirada en les institucions, les entitats i les dades abstractes. Com a conseqüència d’esta deshumanització, és necessari que les investigacions s’orienten a desenvolupar metodologies i eines innovadores per a facilitar que una ciutadania cada vegada més plural puga exercir els seus drets democràtics, començant per disposar d’informació completa i comprensible.

Per assolir este objectiu, l’equip ha desenvolupat diferents eines, com el  Mapa Infoparticipa o la plataforma CiutadaniaPlural.com.

En els últims anys hem desenvolupat una metodologia per a la millora de la transparència de les administracions públiques locals aplicant un procediment d’avaluació rigorós i una estratègia de comunicació eficaç. Els resultats d’este treball han demostrat que es pot contribuir a la millora de la comunicació pública des de l’àmbit acadèmic universitari.

Partint d’esta experiència, vam iniciar el 2014 un projecte perquè les entitats sense ànim de lucre disposen de recursos que els  faciliten la diagnosi de l’estat de la seua comunicació i millorar-la.

A continuació, podeu consultar les fites més importants d’este projecte.

Cronologia

 • novembre 2019

  Nou acord de manteniment de la plataforma

  L’Ajuntament de València i el Laboratori de Periodisme i Comunicació per a la Ciutadania Plural acorden mantindre la plataforma TransparEnt en 2020. L’Ajuntament de València finança este nou acord perquè les entitats sense ànim de lucre puguen continuar millorant les seues pràctiques de transparència i comunicació.

  Llegir més
 • novembre 2017

  Nova plataforma per les entitats de València

  El 27 de novembre de 2017 es presentà la plataforma TransparEnt adaptada a les necessitats de les entitats valencianes. Els indicadors i criteris del procediment d’esta versió de la plataforma recullen les obligacions de la Llei de transparència de València.

  Llegir més
 • abril 2016

  Obertura i presentació de la plataforma TransparEnt

  Amb l’obertura de la plataforma TransparEnt, les entitats disposen d’una eina que permet fer autoavaluació, saber com millorar el diagnòstic inicial i obtenir documents d’autoacreditació de la transparència.

  Llegir més
 • desembre 2014

  Publicació del Manual i guia d’autoavaluació

  A finals de 2014 vam publicar el document Transparència i qualitat de la informació de les entitats sense ànim de lucre. Manual i guia d’autoavaluació.

  Llegir més