El Laboratori de Periodisme i Comunicació per a la Ciutadania Plural de la UAB ha desenvolupat diferents eines i procediments per a millorar la transparència de les administracions públiques. Un dels productes més representatius és el Mapa Infoparticipa, una eina en línia que mostra els resultats d’avaluar les pàgines webs del Ajuntaments. El treball realitzat amb les administracions públiques locals va demostrar que utilitzant un procediment d’avaluació rigorós i una estratègia de comunicació eficaç, podíem contribuir a la millora de la comunicació pública des de l’àmbit acadèmic universitari.

Partint d’esta experiència, el 2014 vam dissenyar el projecte TransparEnt per a oferir a les entitats sense ànim de lucre recursos que els hi faciliten diagnosticar l’estat de la seua comunicació i poder millorar-la. Ens proposem també que totes les accions i productes resultants han de recolzar-se en dinàmiques participatives i resultar d’utilitat, de manera que s’incorporen perspectives i solucions adients considerant la gran diversitat d’entitats existent.

L’objectiu general del projecte és, per tant, que les entitats sense ànim de lucre incorporen el valor de la transparència i que disposen de criteris, eines, models i suport per poder-ho aplicar a les seues rutines de gestió i comunicació.

La Llei de Transparència insta a les administracions públiques a facilitar eines que ajuden als subjectes obligats a aplicar-la. La mateixa llei definix que l’objectiu de les pràctiques de transparència és aconseguir major participació de la ciutadania en els assumptes públics. Per això establix que la informació transparent ha de ser comprensible, fàcilment accessible i reutilitzable, entre altres característiques. El projecte TransparEnt compartix plenament este plantejament, defugint de l’aplicació administrativa de la llei. Per això adopta una perspectiva comunicativa que ha de permetre que les informacions publicades complesquen realment amb principis de transparència útils per a la societat i per a les entitats que la posen en pràctica.