El projecte TransparEnt es desenvolupa amb els recursos del Laboratori de Periodisme i Comunicació per a la Ciutadania Plural de la UAB i el finançament de les administracions públiques.

A continuació oferim informació sobre els projectes desenvolupats amb finançament extern a la Comunitat Valenciana. També podeu consultar el finançament que hem rebut a Catalunya a la pàgina www.transpar-ent.com. Si voleu més informació, la UAB disposa d’un portal de transparència i d’un procediment de sol·licitud d’accés a informació pública.

Projectes actius

Objectius:

 • Manteniment de la plataforma tecnològica
 • Publicació  d’un informe semestral de seguiment i valoració de les dades d’utilització de la plataforma.
 • Publicació de continguts elaborats pels serveis de l’Ajuntament de València.

Projectes finalitzats

Objectius:

a. Posar a disposició de les entitats de València la plataforma TransparEnt, adaptada a les obligacions de publicitat activa de la Llei 2/2015, de 2 d’abril, de la Generalitat, de Transparència, Bon Govern i Participació Ciutadana de la Comunitat Valenciana.

 • Configuració de la plataforma TransparEnt a un nou entorn amb un domini diferent.
 • Modificació del gestor de continguts.
 • Adaptació dels espais web i dels indicadors i criteris de l’eina al cas de València.
 • Presentació de la plataforma en un acte públic.
 • Allotjament en servidor.
 • Alta de domini.

b. Manteniment de la plataforma, suport, seguiment i difusió.

 • Manteniment de la plataforma tecnològica.
 • Suport a les entitats usuàries.
 • Publicació d’un informe trimestral.
 • Producció i publicació d’un díptic de difusió del projecte.