Formulari de contacte

Podeu fer servir esta eina de contacte si teniu dubtes sobre el procés de registre a la plataforma, la utilització o l'aplicació del procediment d'autoavaluació i millora de la transparència.

Si teniu consultes sobre aspectes jurídics o altres sobre transparència, adreceu-vos a la web de l'Ajuntament de València.

Adreça

Laboratori de Periodisme i Comunicació per a la Ciutadania Plural / Facultat de Ciències de la Comunicació

Edifici I - Campus de la UAB
08193 Bellaterra (Cerdanyola del Vallès)
Barcelona, Spain

Contacte

Telèfon: +34 93 581 46 96

Email: info@transpar-ent.com