Formació i guia de transparència per a les entitats de València

L’Ajuntament de València ofereix formació sobre transparència i qualitat de la informació a les entitats sense ànim de lucre de la ciutat. També acaba de publicar una guia de transparència per a aquestes organitzacions.

La formació se celebrarà el dia 5 de juliol. Per a facilitar l’assistència, s’ha organitzat una sessió de demà i una altra de vesprada. La durada i continguts seran els mateixos, de manera que les entitats poden optar per inscriure’s en l’una o l’altra sessió en funció de les seues possibilitats.

Des d’el mes de novembre passat, les entitats disposen de la plataforma web TransparEnt que els permet fer una autoavaluació de la seua transparència i aplicar un procediment de millora. En la formació que ara s’imparteix es mostraren les funcionalitats i eines d’ixa  plataforma, així com les característiques del procediment i els criteris de transparència i qualitat de la informació que s’han de complir.

Perquè les entitats entenguen com i per què han d’incorporar el valor de la transparència es tractaren altres aspectes com les obligacions legals o els principis de la comunicació transparent. També es mostraren exemples i estratègies per a incorporar la transparència en les pràctiques i rutines de comunicació i de gestió de les entitats.

D’altra banda, la Regidoria Delegada de Transparència, Govern Obert i Auditoria Ciutadana de l’Ajuntament de València ha publicat una Guia de Transparència per a Entitats no Lucratives, que està disponible en la seua pàgina web en castellà i en valencià.

Aquestes iniciatives parteixen de l’interés de la Regidoria per promoure la cultura de la transparència en l’administració pública i en altres sectors, com les organitzacions sense ànim de lucre.

Informacions útils sobre les sessions de formació:

Data i horaris disponibles:

– Grup 1: 5 de Juliol d’11.00 a 14.00 (20 places).

– Grup 2: 5 de Juliol de 16.30 a 19.30 (20 places).

En cas de completar-se l’aforament, es prioritzarà una persona per entitat.

Lloc: Aula Informàtica SERTIC de l’Edifici de Tabacalera c/Amadeu de Savoia 13, pati B (València).

Inscripcions:

– Per correu: especificant l’horari preferit a sgovernobert@valencia.es

– Per telèfon: Servei de Transparència, 96 353 99 78.