Transparència de les entitats que reben subvencions de l’Ajuntament de València (II)

Exposem algunes bones pràctiques en comunicació i transparència d’entitats de València.

Continuem així amb un article publicat el mes de març passat en el qual comencem a fer seguiment de la comunicació de les entitats que han rebut ajudes econòmiques de l’Ajuntament de València en els seus espais virtuals. Utilitzem com a referència la Resolució de la convocatòria de subvencions per a la intervenció en l’àmbit de l’acció social en el municipi de València 2017.

L’objectiu és fer visibles algunes bones pràctiques per a donar-los valor i perquè aquests exemples siguen útils per a altres entitats.

Comencem per València Acoge – València Acull, una entitat que manté una activa comunicació a través de la seua pàgina web, un blog, un canal en YouTube i comptes en Facebook i Twitter, tot això amb una molt bona freqüència d’actualitzacions. La pàgina d’inici del seu web té un menú concís i clar, una imatge des de la qual s’accedeix a un vídeo de presentació de l’entitat a través de testimoniatges i una explicació dels propòsits i de la seua visió positiva de l’emigració. Sense grans parenceries tècniques, és una pàgina d’inici que permet comprendre els aspectes essencials i accedir a altres espais de forma clarament guiada. Des dels menús s’accedeix fàcilment a altres informacions importants, com els estatuts o les memòries econòmiques anuals. També són molt accessibles els documents per a fer-se voluntari, soci o donant. Malgrat això, també assenyalem algunes manques, com una insuficient informació sobre la Junta Directiva o la falta d’informacions sintètiques i gràfiques sobre els aspectes econòmics per a fer-los més comprensibles per a qualsevol persona.

El Moviment per la pau, el desarmament i la llibertat té una seu a València, encara que és una entitat d’abast estatal amb seu principal a Madrid. Té un interessant apartat anomenat Nostra ONG en el qual publiquen molta informació i de forma ben organitzada en diferents apartats: història, principis, equip, xarxes i transparència. Cadascun d’aquests apartats conté diferents subapartats amb informacions específiques. Per exemple, l’apartat Principis recull en diferents pestanyes la missió, visió i valors de l’entitat, els estatuts complets i el pla estratègic. També és interessant la forma en què s’ha publicat un complex organigrama amb una eina que permet manejar-ho amb raonable facilitat. En l’apartat de transparència també poden consultar-se els documents més importants, encara que en aquest cas hem de dir que la majoria no estan suficientment actualitzats en el moment en què els estem consultant. Finalment, tenen un canal de YouTube amb interessants vídeos de producció pròpia.

La Fundació Mira’m també té un canal de Youtube amb vídeos fonamentalment relacionats amb les activitats que duen a terme, fent un bon ús d’aquest material audiovisual per a presentar a l’entitat en diferents apartats de la pròpia web, com  en “Conócenos”, “Quiénes Somos” o TEA (Trastorn de l’Espectre Autista). Considerem important aquesta presència en el web perquè el material siga útil i perquè d’aquesta manera es vinculen i alimenten tots dos mitjans.

Del web d’ASPAYM (Associació de persones amb lesió medul·lar i altres discapacitats físiques de la Comunitat Valenciana), ens ha agradat especialment l’apartat “Nuestro equipo”. La inclusió de les fotografies de cada persona o equip en el seu centre de treball, amb els contactes i les funcions que realitzen, aconsegueix l’efecte empàtic i proper que pretén. També ens sembla una bona pràctica reseñable la publicació dels convenis complets, com aquest que vam mostrar com a exemple, signat amb la Fundació Lluís Alcanyís de la Universitat de València. Amb tot, la pàgina presenta importants llacunes d’informació en altres aspectes.

En pròxims articles, continuarem amb aquesta sèrie d’exemples de bones pràctiques en comunicació que esperem que siguen cada vegada més freqüents.