Transparència de les entitats que reben subvencions de l’Ajuntament de València

Anem a fer un seguiment de la transparència i la comunicació de les entitats que han rebut ajudes econòmiques de l’Ajuntament de València. Per a açò, hem començat visitant els webs de les entitats que van rebre ajudes publicades en la Resolució de la convocatòria de subvencions per a la intervenció en l’àmbit de l’acció social en el municipi de València 2017.

No anem a fer una anàlisi completa, la qual cosa ens interessa és extraure alguns problemes i bones pràctiques, que no pretenen ser intensives sinó orientatives per a elles mateixes i per a la resta d’entitats de València.

Comencem amb l’entitat ASPANION, dedicada a l’atenció a xiquets amb càncer. Ens ha agradat la presentació de l’organigrama de l’entitat perquè és clar, es pot veure en la pàgina i a més amb un simple clic sobre el mateix es pot ampliar i visualitzar perfectament. Al peu consta la data d’aprovació i l’òrgan que ho ha aprovat, dades que sovint no figuren en els documents que es publiquen. També poden consultar-se fàcilment els estatuts i altres documents, encara que es troben a faltar textos i materials que comuniquen el contingut de forma breu i comprensible a qualsevol visitant de la pàgina.

De la web de COCEMFE València (Federació de Persones amb Discapacitat Física i Orgànica de la Província de València) destaquem l’apartat Com associar-se, perquè oferix una explicació detallada de tots els passos i documentació que ha d’aportar una entitat que vol formar part d’esta federació. Finalment, s’explica molt clarament i en un apartat diferenciat quin és el procediment que seguix l’organització per a aprovar o denegar la sol·licitud. Este web presenta un apartat de transparència, que com a tantes altres vegades acaba sent un repositori de documents d’escassa utilitat per la falta d’un acompanyament explicatiu. Malgrat açò, valorem l’esforç realitzat per donar a conéixer totes estes dades i documents.

L’Associació Mèdics del Món va rebre la subvenció pel seu projecte Atenció sociosanitària a dones en situació de prostitució i trata. Visitant el seu compte de Twitter (@MdM_CV) sembla una organització dinàmica i activa. No obstant això, no han actualitzat el seu blog des de desembre de 2016 i els enllaços als apartats del menú no funcionen. D’altra banda, no hem trobat informació sobre el projecte subvencionat, ni tampoc hem pogut aclarir completament si es tracta d’una entitat o d’una secció de l’organització Mèdics del Món. Estos problemes de comunicació es repetixen amb freqüència quan es forma part d’un entramat major, però és important evitar-los per a no crear confusions i generar confiança. És comprensible que un apartat d’una organització no tinga una plataforma de publicació de notícies pròpies, però és necessària una informació fàcil de trobar sobre la seua estructura i actuacions en el territori.

Els mateixos problemes es plantegen en el cas de l’Associació F. Secretariado General Gitano que és part de la Fundación Secretariado Gitano. No obstant això, en este cas volem destacar la publicació d’una infografia que presenta d’una forma clara i gràfica l’informe anual. Llàstima que l’última siga de 2015 i no s’haja continuat amb eixa bona pràctica.

Fotografies: Associació Famílies Alternatives de Transició de l’Horta Nord, http://www.familiasalternativas.com/

L’Associació Famílies Alternatives de Transició de l’Horta Nord té una pàgina web de tecnologia recent i amb moltes possibilitats. També publica en les xarxes socials amb freqüència i manté un blog encara que amb poca activitat. No obstant això, no hem pogut trobar en la seua seu informacions bàsiques com la composició dels òrgans de govern o els estatuts. En canvi, sí que ens sembla una bona pràctica la publicació dels resums dels projectes, com esta Mujer 18 + que enllacem com a mostra.

Pròximament continuarem oferint resultats i mostres d’este recorregut que esperem que siga d’utilitat per a tots i que servisca per a impulsar la transparència i les bones pràctiques en comunicació de les entitats de València.